Sprawdź, co słychać w projekcie „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza”?

22 kwietnia 2010

 We wtorek, tj. 20 kwietnia 2010 roku odbyło się ostatnie spotkanie warsztatowe z lekarzem, które realizowane było w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej uczestniczek II cyklu projektu.

W czasie trwania całego cyklu Beneficjentkami było 9 Pań, które mają za sobą walkę z chorobę nowotworową piersi. Beneficjentki  brały one udział w:

  • zajęciach z podstaw obsługi komputera z możliwością samodzielnego doskonalenia umiejętności w domu z wykorzystaniem przenośnych notebooków;
  • zajęciach warsztatowych czyli spotkania z lekarzem, psychologiem, rehabilitantem i doradcą zawodowym;
  • zajęciach z wizażu i kształtowania wizerunku.

Zajęcia odbywały się w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10. We wszystkich zajęciach Panie chętnie i sumiennie uczestniczyły, za co serdecznie dziękujemy!
Kolejna grupa będzie uczęszczała na zajęcia w Świeciu. Zajęcia rozpoczną się od drugiej połowy maja. W miesiącu czerwcu 8 Pań weźmie udział w wyjeździe aktywizacyjno – rehabilitacyjnym do Uzdrowiska Medical SPA w Inowrocławiu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego