Zostań asystentem osoby niepełnosprawnej!

27 kwietnia 2010

 Masz dużo wolnego czasu? Chcesz go wykorzystać efektywnie? Uzyskać nowe doświadczenie i umiejętności? Zostań Asystentem osoby niepełnosprawnej!!!

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Filia w Parchaniu zapraszado udziału w szkoleniu „Asystent osoby niepełnosprawnej" oraz w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w Domu Pomocy Społecznej. W szkoleniach udział wziąć mogą osoby z powiatu inowrocławskiego, które ukończyły 18 lat i są osobami niepracującymi. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnikom zwracane będą koszty dojazdu.

Osoby zainteresowane prosimy są kontakt z Fundacją Ekspert – Kujawy ul. Dworcowa 65, tel. (52) 357 – 62 – 15.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego