Sprawdź, co słychać w projekcie „Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej”?

26 maja 2010

 Kolejna grupa (VI) zakończyła udział w ramach projektu. Po zakończonych szkoleniach uczestnicy otrzymali zaświadczenia, potwierdzające uzyskanie nowych umiejętności.

W międzyczasie ruszyły dwie nowe grupy szkoleniowe (VII i VIII). Grupa VII skończyła pierwszy moduł w ramach projektu, tj. „Warsztaty z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych”. Obecnie biorą udział w drugim module „ABC przedsiębiorczości i komercjalizacja wiedzy”.Grupa VIII zakończyła pierwszy moduł w ramach projektu „Warsztaty z zakresy kształtowania postaw przedsiębiorczych”. Od 7 czerwca będą uczestniczyć w drugim module „ABC przedsiębiorczości i komercjalizacja wiedzy”.W drugiej połowie czerwca planowany jest wyjazd na targi do Wilna. Celem wyjazdu będzie wymiana doświadczeń i zapoznanie się z przykładami w obszarze przedsiębiorczości akademickiej.We wrześniu ruszy nabór na dwie kolejne grupy szkoleniowe tj. IX i X grupa.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego