Beneficjenci

11 czerwca 2010

Uczestnikami projektu będą osoby z powiatów, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego:

  • pracownicy organizacji pozarządowych
  • wolontariusze
  • współpracownicy organizacji pozarządowych

Uczestnicy będą przyjmowani w jednym naborze:

  • czerwiec 2010 r.