„Festyn zieleni” w Kawęczynie

29 czerwca 2010

 W dniach 26 i 27 czerwca w Kawęczynie odbył się "Festyn zieleni", zrealizowany w ramach projektu "Jesteśmy tacy sami".

"Festyn zieleni" miał na celu umożliwienie mieszkańcom wyjście poza swoje zamknięte środowieko. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy okolicznych gmin, którzy mieli okazję podziwiać umiejętności i zdolności niepełnosprawnych beneficjentów.

W pierwszym dniu odbył się koncert muzyczny, zaś w drugim odbyły się konkursy sprawnościowe, zabawy integracyjne oraz quizy.

Pogoda dopisała, dlatego większość atrakcji możliwa była do zrealizowania na świeżym powietrzu. Festyn upłynął w ciepłej i radosnej atmosferze.

Zapraszamy do galerii zdjęć z projektu!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego