Dotacje na otwarcie działalności dla zwalnianych pracowników!

8 lipca 2010

 W związku z grupowymi zwolnieniami pracowników przez Pocztę Polską  oraz branżę ubezpieczeniową Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu zaplanowała wsparcie dla zwalnianych pracowników tych przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko – pomorskiego.


Jak mówi Jolanta Woźnica Dyrektor Fundacji Ekspert – Kujawy – Zależało nam, aby osoby te miały okazję nie tylko podnieść swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych, ale przede wszystkim spróbowały zostać swoim szefem i założyły własne przedsiębiorstwa.

Fundacja wraz inowrocławskim Urzędem Pracy zaplanowała dla nich szereg zajęć związanych z procedurą uruchamiania i prowadzenia własnej działalności, kładąc największy nacisk na tworzenie biznesplanów, ponieważ 24 osoby spośród grupy 80 beneficjentów projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska” oraz 24 osoby spośród grupy 96 beneficjentów projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników” otrzymają dotację na uruchomienie własnego biznesu w wysokości do 30 000 zł.

– Nasi przedsiębiorcy otrzymają również wsparcie pomostowe w wysokości do 1000,00 zł miesięcznie nawet na okres 1 roku, co niewątpliwie ułatwi prowadzenie działalności w początkowym okresie jej rozwoju – dodaje Tadeusz Osowiecki Prezes Fundacji.

– Dla często wieloletnich pracowników tych przedsiębiorstw utrata zatrudnienia jest tragedią, ponieważ będą zmuszeni ponownie wejść na rynek pracy, z niejednokrotnie zdezaktualizowanymi kwalifikacjami, co znacznie utrudni im znalezienie nowego zatrudnienia. Dlatego też, muszą przejść reorientację zawodową i wzbudzić w sobie postawy przedsiębiorcze, a z takim wsparciem, jakie mają szansę otrzymać, nie powinno być z tym problemu – mówi „Pomorskiej” Przemysław Stefański Dyrektor PUP w Inowrocławiu.

Oba projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz współfinansowane przez Unię Europejską. Informacje na ich temat można uzyskać w Fundacji Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, tel. 52 357 62 15, www.fundacja.ekspert-kujawy.pl oraz w Powiatowym Urzędzie pracy, ul. Mątewska 17, tel. 52 359 24 60, www.pupinowroclaw.pl.