Uwaga osoby bezrobotne do 6 miesięcy! Ruszają szkolenia właśnie dla Was!

8 września 2010

 Jeżeli straciłeś pracę niespełna 6 miesięcy temu, skorzystaj z naszej propozycji i wykorzystaj swoją szanasę na powrót do aktywności zawodowej!


„WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNYCH
I MODERNIZACYJNYCH NA KUJAWACH I PAŁUKACH”

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu

zaprasza do udziału w projekcie:
 

osoby bezrobotne, których stosunek pracy wygasł lub został zawieszony z przyczyn dotyczących zakładu pracy (nie dotyczących pracownika) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z 3 powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego, pracujących bezpośrednio przed przystąpieniem do projektu w przedsiębiorstwach zatrudniających do 20 pracowników.
 
W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne:

  • Poradnictwo zawodowe i psychologiczne w tym tworzenie Indywidualnego Planu Działania;
  • Szkolenia z zakresu:

             – Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych;
             – Operator prac ziemnych.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają dodatki szkoleniowe oraz zwrot  kosztów dojazdu na zajęcia.

Pośpiesz się! Rekrutacja trwa tylko do 30 września 2010 roku, a ilość miejsc jest ograniczona!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  • Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65 w Inowrocławiu
  • tel: (52) 357 – 62 – 15
  • e-mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Poddziałanie 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie