Beneficjenci

2 kwietnia 2017

W projekcie weźmie udział 60 uczestników (36 kobiet i 24 mężczyzn) biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach w wieku 15-29 lat (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących  tereny powiatu mogileńskiego i radziejowskiego województwa kujawsko – pomorskiego.