Beneficjenci

1 sierpnia 2016

LOGO

BENEFICJENCI

Grupą docelową projektu stanowią 30 kobiet i 20 mężczyzn  (razem 50 osób) zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiat szczecinecki lub drawski w wieku 15-29 lat. Wsparcie obejmuje wyłącznie osoby młode zaliczane do grupy NEET, tj. nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo), nie uczestniczą wykształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (od co najmniej 4tyg. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach). Wsparcie obejmuje wyłącznie osoby młode z wykształceniem nie wyższym niż średnie (ISCED3).