Jak ten czas leci!

30 września 2016

Logo

Właśnie dziś mija miesiąc jak uczestnicy projektu rozpoczęli swoje staże w różnych firmach naszego regionu. Trwają również zajęcia z doradcą i pośrednikiem zawodowym.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia „ Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV „ pomyślnie zakończyli ten etap projektu ( 18.09.2016).