Już dziś do doradców zawodowych i psychologa dołączają pośrednicy pracy!

1 września 2016

Logo

Zadaniem pośrednika będzie indywidualna praca z każdym z uczestników projektu, aż do  zakończenia wsparcia. W trakcie trwania szkoleń i staży pośrednicy będą monitorować przebieg realizacji wsparcia.