Harmonogram na najbliższe dni

2 czerwca 2017

Pierwszy dzień czerwca był ostatnim dniem zajęć dla grupy z Będźmierowic na warsztatach

  • Treningu percepcji społecznej – 8 godzin
  • Treningu komunikacji interpersonalnej – 8 godzin
  • Treningu asertywności – 8 godzin
  • Treningu autoprezentacji – 8 godzin

Dziś do pierwszych zajęć przystępuje grupa IV, jutro V i VII

Również od wczoraj trwa Grupowe poradnictwo psychologiczne 15 h Grupy wsparcia.

Pierwsza grupa 12 osobowa z Pawłowa jest już po pięciogodzinnym spotkaniu. Dzisiaj grupa z Leśna licząca 10 osób jest na poradnictwie psychologicznym.

O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco.