Kurs komputerowy zakończony

11 sierpnia 2017

W dniu dzisiejszym zakończyło się szkolenie komputerowe. Siedem pań tym sposobem podniosło swoje kompetencje zawodowe.

Obecnie jest realizowane indywidualne pośrednictwo pracy (8h/uczestnika). Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mają na celu wsparcie sprawnego funkcjonowania uczestnika projektu na rynku pracy. Pośrednik wyszukuje i prezentuje uczestnikowi konkretne oferty pracy, organizuje kontakt z potencjalnymi pracodawcami. Pośrednik pomoże uczestnikowi w znalezieniu zatrudnienia zgodnie z nabytymi kwalifikacjami i doświadczeniem.