O projekcie – podsumowanie procesu rekrutacji

7 sierpnia 2017

W wyniku intensywnie przeprowadzonej rekrutacji do projektu zostało przyjętych łącznie 92 uczestników (40 kobiet i 52 mężczyzn), z którymi opracowano Indywidualną Ścieżkę Reintegracji – łącznie zrealizowano 736h – indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Nabór i selekcja  przeprowadzone zostały w oparciu o formularze zgłoszeniowe, ocenione pod kontem poprawności, kompletności zgodnie ze stosownymi dokumentami i założeniami projektu