Przypominamy

29 września 2017

Wszystkim stażystom przypominamy, że zbliża się koniec miesiąca, a co za tym idzie już w przyszłym tygodniu czekamy na zdanie list obecności. Szybkie zdanie list z odbytego stażu ma wpływ na termin wypłaty stypendium stażowego i ewentualnego zwrotu kosztów dojazdu na staż.