Zaproszenie do udziału w projekcie

20 maja 2017

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniają następujące kryteria:

  • są osobami w wieku 18-64 lata.

  • są osobami z niepełnosprawnością.

  • są osobami bezrobotnymi zakwalifikowanymi do III profilu pomocy.

  • lub są osobami biernymi zawodowo.

  • zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z kodeksem cywilnym) na obszarze charakteryzującym się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów badań lekarskich. W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:

  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi,
  • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dodatkowe informacje udzielane są:

ul. Dworcowa 65 88-100 Inowrocław
tel.: 52- 357- 62- 15, 662-205-522 lub 664-491-531
e-mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl k.buczkowska@ekspert-kujawy.pl