Ogłoszenie o wyborze w trybie konkurencyjności

7 lutego 2017

W wyniku postępowania na wybór pracowników specjalistycznych wspierających pracę opiekunów/opiekunek na terenie Miasta Tychy, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Tychach”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w trybie konkurencyjności nie został rozstrzygnięty nabór pracowników specjalistycznych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.