Dokumenty do pobrania

3 marca 2017

W związku z otrzymaną akceptacją przez Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego, zamieszczamy poniżej dokumenty do pobrania:

BIZNES PLAN

FORMULARZ REKRUTACYJNY

KARTA OCENY BIZNES PLANU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU RELOKACYJNEGO

ZAŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU