Opis projektu

2 listopada 2016

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa Biznesowego Jarosława Napierały realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Outplacement w województwie wielkopolskim”.

Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, zamieszkujących na terenie miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim.

Główne zadania projektu obejmują poradnictwo zawodowe i psychologiczne, w tym stworzenie IPD, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, dodatki relokacyjne oraz wsparcie finansowe na założenie działalności połączone ze wsparciem szkoleniowo-doradczym.