Opis projektu

4 listopada 2016

Celem głównym jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności na rynku pracy 100 osób(60K i 40M) bez pracy powyżej 29 roku życia o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) zamieszkujących w rozum. K.C na terenie pow. konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego i m. Konina przez realizację w terminie 01.11.2016r.-28.02.2018r. indywidualnego i kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego w ramach projektu.

Grupą docelową projektu jest 100 osób (60kobiet -K i 40 mężczyzn-M) o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) powyżej 29 roku życia bez pracy zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów koniński, m. Konin, kolski, słupecki i turecki. W powyższej grupie będzie 10 osób niepełnosprawnych. Ponadto struktura grupy doc. zakłada udział 20os. bezrobotnych, w tym 8długotrwale bezr. oraz 80os. biernych zaw.

Główne rezultaty:

  • w ramach projektu 57 osób zdobędzie nowe lub podniesie swoje kwalifikacje zawodowe (60 osób weźmie udział w szkoleniach zaw.),
  • 24 osoby podniosą kompetencje cyfrowe (30 osób weźmie udział w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe),
  • 70 osób zdobędzie doświadczenie zaw. poprzez uczestnictwo w stażach,
  • w projekcie zaplanowano efektywność zatrudnieniową na poziomie 17% wśród niepełnosprawnych uczestników oraz 36% wśród uczestników o niskich kwalifikacjach,

Główne zadania projektu:

  • Identyfikacja potrzeb uczestników oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
  • Pośrednictwo pracy
  • Organizacja szkoleń zawodowych
  • Organizacja szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe
  • Organizacja staży zawodowych na podstawie IPD
  • Wsparcie psychologiczne.