Rozpoczynamy projekt „Pogodna Jesień Życia w Tychach”

10 stycznia 2017

Fundacja Ekspert – Kujawy

zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: pracowników specjalistycznych wspierających pracę opiekunów/opiekunek na terenie Miasta Tychy, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Tychach”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/PJŻ w Tychach
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uwaga

14 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana zapytania ofertowego. Aby uniknąć możliwych pomyłek odnośniki do dokumentów zostały zablokowane a zmienione zapytanie otrzymało nowy numer.

Zmiana dotyczy uzupełnienia zapytania o informacje zawarte w p. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o brakującą informację o przewidywanym nakładzie pracy pracownika specjalistycznego  60 godzin w miesiącu. Zmianie uległy również elementy graficzne w nagłówkach dokumentów.

Ponadto zostały zmienione kryteria oceny w zakresie:

  • kryterium ceny – podniesiono max punktację do 40 %.
  • doświadczenie zawodowe – podniesiono punktację do 20 %, Wskazano iż poziom wykształcenia z p. 1 i 2  oceniany jest tylko raz – przyjmujemy wyższą punktację.
  • doświadczenie zawodowe: obniżono punktację do 20 % zmniejszono wymóg udokumentowanego kierowanie pracą do 20 osób świadczących usługi opiekuńcze lub pielęgniarskie (przyjęta skala obowiązków w projekcie).

Powyższe zmiany nie ograniczają dostępu do projektu.

Powyższa zmiana powoduje konieczność wydłużenia terminu składania ofert do dnia 23 stycznia 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/PJŻ w Tychach
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4