Zapytanie ofertowe 5/2017/ZKZPB

3 lipca 2017

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. WYBORU INSTYTUCJI WALIDUJĄCEJ DLA PRZEPROWADZENIA ZEWNĘTRZNYCH EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZDOBYCIE KOMPETENCJI CYFROWYCH ŁĄCZNIE DLA 1000 OSÓB NA POZIOMIE PODSTAWOWYM (A) I ŚREDNIOZAAWANSOWANYM (B) DIGCOMP ORAZ WYDANIE CERTYFIKATÓW PN. EUROPEAN DIGITAL COMPETENCE CERTYFICATE (EDCC) LUB RÓWNOWAŻNYCH* dla uczestników projektu pn. „Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe 5/2017/ZKZPB