Szkolenia zawodowe w GOPS Dąbrowa

1 października 2009

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez GOPS Dąbrowa.

W projekcie uczestniczy 12 osób, które obecnie podnoszą swoje kwalifikacje i komptetncje na następujących szkoleniach zawodowych:
– Wizaż i stylizacja paznokci – 12 osób;

Celem szkolenia Wizaż i stylizacja paznokci jest zapoznanie uczesntika ze stosowaniem zasad i metod pielęgnacji skóry, wykonywania różnego typu makijażu, wizażu i kamuflażu, jak i pełnej pielęgnacji paznokci.