Negocjacje w transferze technologii

30 maja 2007

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach współpracy Fundacji Ekspert-Kujawy i  Regionalnego Centrum Integracji Europejskiej z siedzibą we Włocławku  25 czerwca 2007 r. (poniedziałek, 10.00-18.15) w siedzibie Fundacji przy ul Dworcowej 65 (nad restauracją Roma) odbędzie się bezpłatne szkolenie dla sektora MŚP „Negocjacje w transferze technologii”. 

Szkolenie poprowadzi dr inż. Małgorzata Skibska-Zielińska – doświadczony doradca gospodarczy, specjalizujący się m.in. w zaganieniach transferu technologii, prowadzący gościnnie wykłady na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim

Szkolenie składa się z 3 modułów opisujących poszczególne etapy procesu pozyskiwania nowej technologii przez przedsiębiorstwo.

Omawiane moduły obejmują następujące grupy tematyczne:
Moduł I zajmuje się znaczeniem transferu technologii w osiąganiu konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego i społecznego; analizowane są: rynek technologiczny, zagadnienia ochrony własności intelektualnej, czynniki warunkujące sukces w transferze technologii.

Moduł II zawiera praktyczne wskazówki związane z przygotowaniami do zakupu technologii, obejmującymi poszukiwanie, ocenę, dobór i prezentację technologii, a także techniki i taktykinegocjowania transferu technologii. 

Moduł IIIodnosi się do fazy zawierania kontraktów na transfer technologii,przedstawia źródła i mechanizmy transferu technologii, w tym przejmowanie technologii przez sojusze strategiczne, omawia aspekty prawne związane z przygotowywaniem umów, rodzaje umów i ich struktur, a także zasady wyceny i metody płatności oraz gwarancji w transferze technologii.

Ramowy program szkolenia
1.Transfer technologii a rozwój technologii,
2.
Rynek technologii,
3.
Ochrona własności intelektualnej,
4.
Poszukiwanie właściwej technologii,
5.
Ocena i selekcja technologii,
6.
Transfer technologii (modele/przykłady TT),
7.
Negocjacje w transferze technologii,
8.
Umowy dotyczące transferu technologii,
9.
Wycena i płatności w transferze technologii.

Ramowyharmonogram szkolenia

10:00 -12:25 – (3x45min) – wykład
12:25-12:45 – przerwa kawowa – 20 min.
12:45-13:30 – 1(1x45min) – wykład
13:30 -14:00 – lunch
14:00-16:25 – (3×45)
16:25-16:45 – przerwa kawowa (20min)
16:45 –18:15 – (2×45) – wykład

Bliższych informacji oraz zapisy na szkolenie przyjmujemy pod nr tel. 052 3576215 lub w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy przy ul. Dworcowej 65 (nad restauracją Roma). Również drogą elektroniczną można wyrazić chęć uczestnictwa w szkoleniu.(fundacja@ekspert-kujawy.pl)
Przypominamy:
Miejsce szkolenia: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
Dla kogo: sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
Data szkolenia: 25 czerwca 2007
Godziny szkolenia: 10:00 – 18:15
Uczestnictwo: bezpłatne
Strona internetowa projektu: http://www.rsti.rcie.com.pl/
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.6  „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”.