Szkolenie zawodowe w GOPS Dąbrowa Biskupia

1 października 2009

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników projektu systemowego realizowanego prze GOPS Dąbrowa Biskupia.

W projekcie uczestniczy 12 osób, które obecnie podnoszą swoje kwalifikacje i komptetncje na następujących szkoleniach zawodowych:
– Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 3 osób;
– ECDL – 2 osób;
– Opiekunka osób starszych – 3 osoby.
– Pracownik małej gastronomii – 4 osoby.
 
Celem szkolenia Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej jest nabycie przez uczestnika umiejętności dotyczących marketingowych technik sprzedaży rozszerzonych o obsługę programów magazynowych i fakturujących oraz obsługę sprzętu fiskalnego.

Celem szkolenia ECDL jest nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych z zakresu obsługi komputera, umożliwiających otrzymanie Europejskiego Certyfikatu umiejętności Komputerowych.

Celem szkolenia Opiekunka osób starszych jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu geriatrii, promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia, organizowania, planowania oraz prowadzenia dokumentacji. A także nabycie praktycznych umiejętności związanych z pomocą osobie starszej w czynnościach dnia codziennego, posługiwania się sprzętem i aparaturą medyczną.

Celem szkolenia Pracownik małej gastronomii jest nabycie przez uczesnitków podstawowych umiejętności dotyczącychpracy w małej gastronomii.