Warsztaty Aktywizacji Społecznej

15 lipca 2008

W dniach 7 lipca do 11 lipca 2008 roku, w siedzibie Fundacji „Ekspert – Kujawy” odbyły się Warsztaty Aktywizacji Społecznej, w których brali udział podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie.

W warsztatach wzięło udział 5 osób. Celem zajęć było podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie. Podczas warsztatów uczestnicy zdiagnozowali swoje potrzeby, możliwości i oczekiwania. Diagnozie poddane zostały także mocne strony i kompetencje. Warsztaty wzmocniły motywację do samodoskonalenia się i nauczyły efektywnego gospodarowania własnym czasem. Ważnym aspektem były zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej, które nauczyły uczestników odczytywania i wysyłania różnego rodzaju komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz zachowań asertywnych.