Warsztaty Doradztwa Zawodowego

25 lipca 2008

W dniach 21 lipca do 25 lipca 2008 roku, odbyły się wyjazdowe Warsztaty Doradztwa Zawodowego, zorganizowane przez Fundację „Ekspert – Kujawy”. W warsztatach wzięli udział podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

W warsztatach wzięło udział 10 osób. Celem zajęć było poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy. Uczestnicy poznali zagadnienia dotyczące dyskryminacji kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Uczestnicy mieli okazję poznać swoje predyspozycje zawodowe i na tej podstawie określić swoją wizję przyszłej kariery zawodowej. Warsztaty ukazały również zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty te miały ułatwić uczestnikom współpracę z doradcą zawodowym w zakresie utworzenia Indywidualnego Planu Działania.