WYNIKI OCENY OFERT…

15 czerwca 2011

https://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images//fundacja-wspolna-droga2.gif….organizacji pozarządowych ubiegających się o status organizacji partnerskiej Fundacji Wspólna Droga – United Way Polska na lata 2011-2016

10 lutego 2011 roku został ogłoszony konkurs na organizacje partnerskie ruchu społecznego Wspólna Droga, który polega na dobrowolnym współdziałaniu ludzi różnych środowisk, zaangażowanych w działania profilaktyczne, edukacyjne i filantropijne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, które prowadzą do poprawy ich życia w wymiarze psychicznym, fizycznym, społecznym i duchowym.
Na konkurs wpłynęło 119 ofert organizacji pozarządowych z całego kraju. Oceny każdej oferty dokonywało dwóch ekspertów ds. organizacji pozarządowych.
Do grona organizacji partnerskich zakwalifikowane zostały 76 organizacje, których średnia ocen wystawionych przez dwóch ekspertów wyniosła co najmniej 51 %, między innymi Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu.

Odnośnik do artykułu.