Zajęcia komputerowe dla osób niepełnosprawnych z Pakości

17 września 2012

  

W dniach od 5 do 14 września 2012 roku, w Pakości odbyło się szkolenie "ABC Komputera".

W szkoleniu uczestniczyło 8 osób – niepełnosprawnych podopiecznych z OPS w Pakości; Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach świetlicowych w Pakości, w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb beneficjentów.

Zajęcia realizowane były w ciągu 25 godzin dydaktycznych.  Podczas szkolenia realizowane były zagadnienia związane z podstawą obsługi komputera, w tym akcesoriów systemu Windows, programu Microsoft Office Word, PowerPoint oraz Internetu. 

 Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia poświadczające ukończenie szkolenia. Zajęcia prowadzone były przez specjalistę w zakresie informatyki.