Zakończenie projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

17 grudnia 2008

Dnia 17 grudnia, w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Lepsze Jutro".
Projekt realizowany był przez GOPS w Inowrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem spotkania była Fundacja Ekspert – Kujawy, która była partnerem realizacji niniejszego projektu.

Na spotkanie, które przebiegało w sympatycznej i ciepłej atmosferze, przybył Wójt Gminy Inowrocław Lech Skarbiński, Kierownictwo i pracownicy GOPS w Inowrocławiu, a także Kierownictwo oraz pracownicy Fundacji Ekspert – Kujawy, zaangażowani w realizację działań projektowych. Jednakże najważniejszymi gośćmi na niniejszym spotkaniu byli Beneficjenci projektu.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały zrealizowane przez "Klub Integracji Społecznej", działający w ramach Fundacji Ekspert – Kujawy, działania wraz z osiągniętymi rezultatami. Uczestnicy mogli podzielić się też swoimi opiniami na temat ich uczestnictwa w Warsztatch Aktywizacji Społecznej, Warsztatch Doradztwa Zawodowego, Warsztatach Poradnictwa Prawnego, Warsztatach Kreowania Wizerunku,  Indywidualnym Doradztwie Zawodowym, Pośrednictwie Pracy oraz szkoleniach zawodowych (Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, oraz Florystyka z obsługą kas fiskalnych). Warto podkreślić, że wszystkie one były bardzo pozytywne. Uczestnicy projektu wyrazili chęć udziału w podobnych projektach. Uczestnicy projektu otrzymali od kierownictwa GOPS świąteczne upominki. Po części merytorycznej spotkania na gości konferencji czekał poczęstunek.

Ze strony Fundacji Ekspert – Kujawy, pragniemy podziękować Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Inowrocławiu za doskonałą współpracę przy realizacji działań projektowych, zaś uczestnikom projektu, za wszystkie ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy będziecie mogli Państwo zrealizować swoje cele życiowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie znajdą Państwo migawki z niniejszego spotkania.