Zakończenie projektu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie

18 grudnia 2008

Dnia 18 grudnia, w Urzędzie Miasta i Gminy w Janikowie, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Poznaj siebie – inwestuj w siebie".

Projekt realizowany był przez M – GOPS w Janikowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem spotkania była Fundacja Ekspert – Kujawy, która była partnerem realizacji niniejszego projektu.

Na spotkanie, które przebiegało w sympatycznej i ciepłej atmosferze, przybył Zastępca Burmistrza Miasta Janikowa Pan Jacek Duma, Kierownictwo i pracownicy M – GOPS w Janikowie, a także Kierownictwo oraz pracownicy Fundacji Ekspert – Kujawy, zaangażowani w realizację działań projektowych. Jednakże najważniejszymi gośćmi na niniejszym spotkaniu byli Beneficjenci projektu.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały zrealizowane przez "Klub Integracji Społecznej", działający w ramach Fundacji Ekspert – Kujawy, działania wraz z osiągniętymi rezultatami. Uczestnicy mogli podzielić się też swoimi opiniami na temat ich uczestnictwa w Warsztatch Aktywizacji Społecznej, Warsztatch Doradztwa Zawodowego, Warsztatach Poradnictwa Prawnego, Warsztatach Kreowania Wizerunku, Indywidualnym Doradztwie Zawodowym, Pośrednictwie Pracy, Samopomocowych Grupach Wsparcia oraz szkoleniach zawodowych (ABC Komputera, Obsługa kasy fiskalnej, oraz Florystyka). Warto podkreślić, że wszystkie one były bardzo pozytywne. Uczestnicy projektu wyrazili chęć udziału w podobnych projektach. Uczestnicy projektu otrzymali od kierownictwa M – GOPS świąteczne upominki oraz dyplomy pamiątowe. Po części merytorycznej spotkania na gości konferencji czekał poczęstunek.

Ze strony Fundacji Ekspert – Kujawy, pragniemy podziękować Miejsko –  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janikowie za doskonałą współpracę przy realizacji działań projektowych, zaś uczestnikom projektu, za wszystkie ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy, będziecie mogli Państwo zrealizować swoje cele życiowe.

Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie znajdą Państwo migawki z niniejszego spotkania.