Zapraszamy do składania aplikacji!

17 stycznia 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu  poszukuje wykładowcy do realizacji szkolenia "Opiekun osoby starszej" w ramach projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.Poszukujemy wykładowcy do przeprowadzenia warsztatów i szkolenia zawodowego z zakresu  – Opiekun osoby starszej.
  • Celem szkolenia ma być teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna osób starszych oraz nabycie umiejętności aktywizacji osób starszych, jak również udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia lub zdrowia.
Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
  • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
  • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
  • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferujemy:

  • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
  • powiększenie, bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego