Zapraszamy do składania aplikacji!

15 lutego 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu  poszukuje wykładowcy do realizacji szkolenia w ramach projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.

Poszukujemy wykładowcy do przeprowadzenia:

  • Kursu komputerowego

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w miesiącu kwietniu 2011 r., w/w kursu obejmującego 40 godzin lekcyjnych, zajęć dla 8 – osobowej grupy.- Celem szkolenia ma być zapoznanie się z zastosowaniem komputera we współczesnym świecie. Kurs powinien obejmować naukę obsługi komputera, praktyczne zastosowanie systemów operacyjnych, podstawowych programów biurowych oraz obsługę Internetu.

  • Kursu komputerowego dla osób niedowidzących

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w miesiącu kwietniu 2011 r., w/w kursu obejmującego 60 godzin lekcyjnych, zajęć dla 6 – osobowej grupy.- Celem szkolenia ma być zapoznanie osób słabo widzących z pracą komputera. Nabycie przez uczestników kursu praktycznych umiejętności obsługi podstawowych programów komputerowych, Internetu, a także oprogramowania powiększająco – udźwiękawiającego.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
  • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
  • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
  • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferujemy:

  • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
  • powiększenie, bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 14 marca 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego