Zapraszamy do składania aplikacji!

9 lutego 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaprasza wykładowców do składania ofert dotyczących realizacji:

  • Warsztatów psychologiczno-doradczych z zakresu umiejętności społecznych, autoprezentacji i doradztwa zawodowego
  • Indywidualnego doradztwa zawodowego

Warsztaty realizowane będą w miesiącu marcu w Inowrocławiu i w Żninie!

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • Preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
  • Ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
  • Doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
  • Mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć i cena najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu.

Do zaoferowania mamy:

  • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
  • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania ofert upływa z dniem 25 luty 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).
Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego