Zostań studentem Fundacji Ekspert-Kujawy!

17 maja 2012

Studiuj z Fundacją Ekspert – Kujawy! INAUGURACJA JUŻ W CZERWCU!! Zgłoś się do Nas!

Fundacja Ekspert – Kujawy, która wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczno – Techniczną z Konina  oferują STUDIA PODYPLOMOWE.  W czerwcu rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne na 2 kierunkach, tj.:


 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Oligofrenopedagogikę
Studia podyplomowe skierowane są do osób, które będą w przyszłości lub już są odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych elementów pedagogiki.

Bardzo dużą zaletą studiów jest nacisk na praktykę – wykładowcami są eksperci praktycy, a główną formą zajęć będą zajęcia praktyczne.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe na kierunki:

 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Oligofrenopedagogika

zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • ankietę osobową (załącznik nr 1);
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2);
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia;
 •  wpłatę zaliczki w poczet czesnego w wysokości 300 zł na niżej wskazane konto:
  Opłaty za studia podyplomowe należy uiszczać na niżej wskazany rachunek:
  Rachunek bankowy:
  BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
  z dopiskiem: Zaliczka w poczet czesnego za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………

Załącznik nr 1 – ankieta osobowa

Załącznik nr 2 – podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!

Nie zwlekaj – postaw na rozwój osobisty!
REKRUTACJA TRWA!
 
Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15
Kontakt: Anna Siwińska, Anna Białka,
email: studia@ekspert-kujawy.pl