Жіноча сила – Siła Kobiet!

1 kwietnia 2022

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy wraz z Fundacją Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu zapraszają OBYWATELKI Z UKRAINY, które na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę zostały zmuszone do ucieczki z kraju i przebywają obecnie w Inowrocławiu, do udziału w akcji „SIŁA KOBIET”!

Oкружна рада адвокатів у Бидгощіспільно з Фондом Експерт Куяви в Іновроцлаві запрошуютьГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ які внаслідок російської агресії проти України були змушені переїхати і зараз перебувають в Іновроцлаві, для участі в акції „Жіноча сила”