Mgr Psychologii w 2 lata? To możliwe!

21 lipca 2023

Zmiana przepisów nakłada na szkoły OBOWIĄZEK zatrudniania PSYCHOLOGÓW. Jeżeli jesteś CZYNNYM NAUCZYCIELEM, możesz zdobyć MGR PSYCHOLOGII w 2 lata!To możliwe dzięki indywidualnemu tokowi kształcenia, obejmującemu pełny program kształcenia kierunkowego z uwzględnieniem już osiągniętego dorobku zawodowego i edukacyjnego. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, możesz wnioskować o rozpoczęcie kształcenie od 7 semestru jednolitych studiów mgr na kierunku PSYCHOLOGIA i w 4 semestry zdobyć kwalifikacje PSYCHOLOGA (wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Rektora Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie). Zajęcia realizowane są w większości w trybie zdalnym, podobnie jak sesje semestralne oraz seminaria dyplomowe. Obrona pracy mgr odbywa się w Warszawie.

Więcej informacji: w zakładce STUDIA MAGISTERSKIE PSYCHOLOGIA

lub na facebooku: odn.inowroclaw