Akredytacja szkoleń zawodowych

19 października 2011

https://fundacja.ekspert-kujawy.pl/templates/fundacja/images/fundacja.png

Fundacja Ekspert-Kujawy z dniem 12.10.2011 r, decyzją Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty otrzymała akredytację Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Fundacja Ekspert-Kujawy z dniem 12.10.2011 r, decyzją Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty na podstawie art. 68 b ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.) otrzymała akredytację Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Uzyskana akredytacja przyznana została w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, tj.:

 1. Kurs Księgowość małej firmy,
 2. Kurs Specjalista ds. kadr i płac,
 3. Kurs Florystyka i zdobienie przedmiotów, 
 4. Kurs Wizaż i zdobienie paznokci,
 5. Kurs Pracownik hurtowni,
 6. Kurs Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych,
 7. Kurs Opiekunka osób starszych,
 8. Kurs Pracownik małej gastronomii,
 9. Kurs fryzjerski,
 10. Kurs Pracownik administracyjno-biurowy,
 11. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówki wypoczynku dzieci i młodzieży.

Akredytacja jest jedną z zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości procesu edukacji w odniesieniu do potencjalnego klienta. Ponadto jest potwierdzeniem, iż Fundacja poprzez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli spełnia określone wymagania i posiada wysokiej jakości program nauczania.

Decyzja