f
g

Zrealizowane projekty 2010

Jesteśmy tacy sami
Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości
Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej
Mamy szansę
Mobilne mieszkanki gminy Żnin
Nowe umiejętności
Samochodem do nowej pracy
Szansa dla aktywnych
Teraz My
Zdobędę lepszą pracę
Zdobędę nowy zawód
Żyję lepiej - żyję aktywniej
Żyję lepiej - żyję piękniej