f
g

Zrealizowane projekty 2013

FIO 2012
Młodzi, zdolni w swojej firmie
PI-Powrót do pracy po chorobie nowotworowej
Wsparcie szkoleniowebranży budowlanej