f
g

Zrealizowane projekty 2014

Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce
DROGOWSKAZ - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych
Klub Integracji Społecznej moja szansa na aktywność
Kujawsko-Pałucki Klub Integracji Społecznej
Niepełnosprawni - sprawni na rynku pracy
PI Aktywni seniorzy
Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej
Społdzielnia socjalna szansa dla Ciebie
Z komputerem na Ty - bezrobotni
Z KOMPUTEREM NA TY kursy ECDL 50+