f
g

Zrealizowane projekty 2016

Akademia Kompetencji Społecznych - II edycja
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostynińskim i gnieźnieńskim
Pomagajmy razem!! Szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów osób starszych dla osób po 60 roku życia
Program Aktywizacji Edukacyjno-Zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia
Szkoła dla Rodziców
Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy os. młodych zamieszkujących pow. wałbrzyski