f
g

Zrealizowane projekty 2020

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji w Gminie Złotniki Kujawskie
Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego
Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy
Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim
Z komputerem za pan brat