AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA  plan rozwoju zawodowego

22 sierpnia 2006

Temat    AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA – plan rozwoju zawodowego       
Forma    Szkolenie       

Odbiorcy   
Nauczyciel – stażysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
       
Cel   
przygotowanie nauczyciela – stażysty oraz nauczycieli o wyższym stopniu do uzyskania awansu zawodowego.       

Treści programowe   
Podstawy teoretyczne- zagadnienia wprowadzające w temat
Poznanie procedur nadawania stopni  awansu zawodowego – analiza dokumentów prawa oświatowego:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Ustawa – Karta Nauczyciela – wraz z przepisami wykonawczymi Ustawa o systemie oświaty
Zasady postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego –  dotyczy nauczycieli odbywających staż
Zasady postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zasady postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowegoDokumentacja komisji kwalifikacyjnej
Przygotowanie dokumentację dla komisji – (forma warsztatu)       

Liczba godzin   
8 godzin       

Terminy i miejsce realizacji   
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym wspólnie z uczestnikami.       

Świadectwo   
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.       

Koszt   
70 zł