Badania mammograficzne już w maju!

10 kwietnia 2010


Już 6 maja odbędzie się uroczystość z okazji 15 – lecia Inowrocławskiego Stowarzyszenia „AMAZONKI”

Podczas obchodów będzie możliwość wykonania badań mammograficznych. Dlatego też oddajemy do Państwa dyspozycji regukamin korzystania z niniejszych badań.

                          REGULAMIN UDZIAŁU

 W BADANIACH MAMMOGRAFICZNYCH

Badania będą realizowane w dniu 6.05.2010 roku, przy Uzdrowisku Medical SPA w Inowrocławiu, ul. Wilkońskiego 23.

1. Z badań mogą skorzystać wszystkie kobiety powyżej 35 roku życia z uwzględnieniem poniższego podziału:

  • Panie w wieku od 50 do 69 roku życia objęte są Programem Profilaktyki Raka Piersi i mają możliwość wykonania badania mammograficznego bezpłatnie. Jest ono refundowane przez NFZ. Badanie takie przysługuje Paniom raz na dwa lata;
  • Panie w wieku od 35 do 50 i powyżej 69 roku życia, czyli nie kwalifikujących się do Programu mają możliwość wykonania płatnego badania mammograficznego, po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonania badania mammograficznego. Zaświadczenie takie może wystawić lekarz dowolnej specjalności, a koszt takiego badania wynosi 80 zl. Przeciwwskazaniem do wykonania mammografii jest ciąża lub nadmierne naświetlanie się w ostatnim czasie.

2.  Zgłoszenia przyjmowane są od 12.04.2010 roku w Call Center od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numer telefonu:

·        0 801 – 080 – 007 (z telefonów stacjonarnych koszt jak za połączenie lokalne);

·        (58) 666 – 24 – 44.

Każda pacjentka rejestrowana jest w 5 – minutowym przedziale czasowym.

3. Do rejestracji potrzebny jest numer PESEL, na jego podstawie nasi pracownicy sprawdzają w bazach NFZ-u, czy dana Pani nie miała wykonywanego badania w ostatnich dwóch latach.

4. Zgodnie z wymogami NFZ warunkiem wykonania badania jest okazanie dowodu tożsamości z numerem PESEL. Jeśli pacjentka posiada zdjęcia i wyniki z poprzednich badań mammograficznych proszona jest o przyniesienie ich ze sobą.

5. Wynik badania mammograficznego (zdjęcie z opisem) zostaje wysłany do każdej z Pacjentki na adres domowy w  przeciągu 15 dni roboczych od daty wykonania badania. Jeśli na zdjęciu zostały wykryte jakieś zmiany Pacjentka informowana będzie o tym fakcie telefonicznie, w celu podania szczegółowych informacji, dotyczących Ośrodka Pogłębionej Diagnostyki, do jakiej należy się udać – Ośrodka znajdującego się najbliżej jej miejsca zamieszkania.

Przypominamy, iż Fundacja Ekspert – Kujawy objęła patronat honorowy nad uroczystością.