Bezpłatne kursy e-learningowe dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych

11 lutego 2009

Fundacja „Instytut Innowacji” zaprasza na kursy e – learningowe.

Fundacja „Instytut Innowacji” z myślą o pracownikach i wolontariuszach organizacji pozarządowych przygotowała 15 e-kursów, których celem jest przybliżenie niekiedy niezwykle trudnej tematyki związanej z pracą w trzecim sektorze. Wystarczy mieć tylko dostęp do internetu, aby w każdej dogodnej nam chwili, uzyskać dostęp do wiedzy przygotowanej przez ekspertów w danej dziedzinie. Kursy są bezpłatne i będą dostępne na stronie www.ii.org.pl do 31 grudnia 2009 r.

 Dostępne są następujące kursy:

 1. Sponsoring, tworzenie umowy i oferty sponsorskiej
 2. Tworzenie partnerstwa                     
 3. Współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną 
 4. Wydarzenia specjalne jako źródło pozyskiwania funduszy, aukcje i
  koncerty charytatywne       
 5. PR i  promocja NGO, reklama społeczna
 6. Pisanie wniosku   
 7. Tworzenie budżetu i harmonogramu projektu   
 8. Monitoring i ewaluacja   
 9. Zarządzanie projektami        
 10. Współpraca międzynarodowa   
 11. Księgowość dla NGOs   
 12. Prawo pracy   
 13. Sprawozdawczość i prawo podatkowe           
 14. Prawo zamówień publicznych                       
 15. Aspekty prawne pozyskiwania funduszy (darowizny, spadki, działalność OPP)

Więcej informacji na stronie www.ii.org.pl