Biblioteka

15 grudnia 2013

Współpracę z Biblioteką Miejską im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu rozpoczęliśmy we wrześniu 2012 roku prowadząc zajęcia tematyczne z języka angielskiego dla osób dorosłych.

Wówczas to nauka koncentrowała się na zajęciach interaktywnych – organizowano kalambury,puzzle, krzyżówki i skojarzenia językowe. Zajęcia były dla uczestników niezwykle interesujące ze względu na oryginalną tematykę zajęć, która mobilizowała uczestników do dyskusji. Kurs trwał 43 godziny lekcyjne i uczestniczyło w nim średnio 15 osób.

Od września 2013 roku powróciliśmy z bezpłatnymi lekcjami na zajęcia do biblioteki rozszerzając swoją ofertę dla drugiej grupy wiekowej – dzieci. Już w wakacje nasze lektorki cztery razy przeprowadziły zajęcia dla dzieci, które z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach języka angielskiego. Od 6 września rozpoczęliśmy cykliczne spotkania dwóch grup, które spotykają się w następujących terminach:

·Dzieci w wieku 6-10 lat – czwartek 16:15

·Dorośli – czwartki godzina 17:15.

Zajęcia są bezpłatne!!!