Biuro Fundacji w Koninie

29 listopada 2011

W Koninie funkcjonuje biuro Fundacji Ekspert – Kujawy. Biuro powstało w ramach projektu  pn.  „Młodzi, zdolni w swojej firmie”, realizowanego w ramach PO KL, współfinansowanego prze Unię Europejską, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”,
Biuro mieści się w budynku Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie przy ul. Chopina 21 H. 
W biurze będzie można pozyskać informacji w zakresie:
•Promocji oraz obsługi projektu „Młodzi, zdolni w swojej firmie,”
•Rekrutacji do realizowanego projektu przez Fundację,
Osoba do kontaktu:
Anna Siwińska
tel. kom. 661 – 583 – 992
e-mail: a.siwinska@ekspert-kujawy.p
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego