Biuro Fundacji w Krakowie

7 lutego 2013

W Krakowie funkcjonuje biuro Fundacji Ekspert – Kujawy. Biuro powstało w ramach projektu pn. „Audytor efektywności energetycznej – szkolenia dla pracowników branży budowlanej” , realizowanego w ramach PO KL, współfinansowanego przez Unię Europejską, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Biuro mieści się przy ul. Brackiej 8/1, 31 – 005 Kraków.
 

W biurze będzie można pozyskać informacje w zakresie:


 • – Promocji oraz obsługi projektu „
  Audytor efektywności energetycznej – szkolenia dla pracowników branży budowlanej
 •  
  – Rekrutacji do realizowanego projektu przez Fundację,

  Osoba do kontaktu:

  Alicja Kościuszko
  tel. 601 602 639
  email: biuro@aee-krakow.pl

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego