Biuro Fundacji w Poznaniu

2 grudnia 2011

W Poznaniu funkcjonują biura Fundacji Ekspert – Kujawy. Biura powstały w ramach projektó pn. „PI – Kluby Amazonki Twoją szansą” Poddziałanie 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej” oraz "PI – Powrót do pracy po chorobie nowotworowej"  Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", realizowanych w ramach PO KL, współfinansowanych przez Unię Europejską, 

Biura mieszczą się w budynku Poznańskiego Towarzystwa "Amazonki" oraz w budynku Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 38.
 

W biurach będzie można pozyskać informacje w zakresie:

  • Promocji oraz obsługi projektów

– Rekrutacji do realizowanych projektów przez Fundację,
– Działań Poznańskiego Towarzystwie „Amazonki"oraz Federacji Stowarzyszeń "Amazonki"

Osoba do kontaktu:

Anna Pawłowska ,
tel. 52 357- 62-15 
email: anna.pawlowska@ekspert-kujawy.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundudszu Społecznego